Rotavdrag kan du göra på arbete gällande Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad av ditt hus. Det rotavdrag man får göra, gör man på arbetskostnaden men ej på material och resor.

Avdraget kan ej göras på nybyggnation. Ett hus anses vara nybyggt i fem år och under denna tid kan man ej nyttja Rotavdraget.

30 % av arbetskostnaden kan bli avdragen. Avdraget kan uppnå max 50 000 kr på ett år per person. Det här gäller för en ägare av bostaden. Är man två ägare till bostaden uppgår beloppet istället till 2 x 50 000 = 100 000 kr.

För att få möjlighet att nyttja rotavdrag måste man uppfylla vissa kriterier. Dessa kan du läsa mer om på skatteverkets hemsida, eller kontakta oss för mer rådgivning.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om ROT-avdrag. Här kan du själv räkna på hur stort avdrag du kan få med hjälp av Skatteverkets e-tjänster.